FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

 

Ezt a weboldalt a 4Endurance d.o.o üzemelteti. A weboldalon a többes szám első személyre utaló kifejezések  a 4Endurance d.o.o-ra utalnak. 4Endurance d.o.o. felkínálja ezt a weboldalt, beleértve az összes információt, eszközöket és szolgáltatásokat, amelyek a weboldalon elérhetők az Ön számára, a felhasználó számára, feltéve, hogy elfogadja az itt szereplő összes feltételt, irányelvet és közleményt.

 

A cégről:

 

4Endurance, trgovina in storitve, d.o.

Bežigrad 13, 1000 Ljubljana

HÉA-azonosító: SI 99703831

Bejegyzési szám: 8419949000

Bankszámla (€): IBAN SI56 1010 0005 7633 030 (BANKA KOPER d.d.)

 

e-mail: info@4endurance.eu

 

telefon: +386 51 650 228

 

A webhely felkeresésével és / vagy bármely termék vásárlásával részt vesz a "Szolgáltatásban", és vállalja, hogy kötelezi magát a következő feltételekkel ("Szolgáltatási feltételek", "Általános Szerződési Feltételek"), ideértve azokat a kiegészítő feltételeket és irányelveket, amelyekre itt hivatkozunk és / vagy hiperhivatkozással elérhetők. Ezek a Szolgáltatási feltételek a webhely minden felhasználójára vonatkoznak, ideértve korlátozás nélkül a böngészőket, szolgáltatókat, ügyfeleket, kereskedőket és / vagy a tartalom közreműködőit is.

 

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket a Szolgáltatási feltételeket, mielőtt belépne weboldalunkra vagy használja azt. A webhely bármely részének elérésével vagy annak használatával Ön vállalja, hogy kötelezi magát a jelen Szolgáltatási feltételekre. Ha nem ért egyet a jelen szerződés összes feltételeivel, akkor nem férhet hozzá a weboldalhoz, és nem használhat semmilyen szolgáltatást. Ha ezeket a Szolgáltatási feltételeket ajánlatnak tekintik, az elfogadás kifejezetten ezen Szolgáltatási feltételekre korlátozódik.

 

A jelenlegi áruházhoz hozzáadott minden új funkcióra vagy eszközre a Szolgáltatási feltételek vonatkoznak. Ezen az oldalon bármikor áttekintheti a Szolgáltatási feltételek legfrissebb verzióját. Fenntartjuk a jogot a Szolgáltatási feltételek bármely részének frissítésére, módosítására vagy cseréjére, frissítések és / vagy változtatások közzétételével weboldalunkon. Az Ön felelőssége, hogy rendszeresen ellenőrizze ezen az oldalon a változásokat. A webhely folyamatos használata vagy elérése a változások elküldését követően, azok elfogadásával.

 

1. SZAKASZ - Online áruházfeltételek

 

A jelen Szolgáltatási Feltételek elfogadásával kijelenti, hogy legalább az ön államában, tartományában, lakhelyének államában vagy megyéjében betöltötte a felnőtt kort (Magyarországon 18 év), és beleegyezését adja nekünk, hogy bármelyik kiskorú eltartottja használja ezt az oldalt. Nem használhatja termékeinket illegális vagy jogosulatlan célokra, a Szolgáltatás használata során sem sértheti a joghatósága alá tartozó törvényeket (ideértve, de nem korlátozva a szerzői jogi törvényeket). Tilos átadni férgeket vagy vírusokat, vagy bármilyen pusztító jellegű kódot. A Feltételek bármelyikének megsértése vagy megsértése Szolgáltatásainak azonnali megszűnését vonja maga után.

 

2. SZAKASZ - ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

 

Fenntartjuk a jogot, hogy bármilyen okból bármikor megtagadjuk a szolgáltatást. Tudomásul veszi, hogy adatait (a hitelkártya adatait kivéve) titkosítatlanul továbbíthatjuk, ez magában foglalhatja (a) átvitelt különféle hálózatokon keresztül; és b) a hálózatok vagy eszközök csatlakoztatásának műszaki követelményeinek való megfeleléshez és azokhoz való hozzáigazításhoz szükséges változtatásokat. A hitelkártya-adatok mindig titkosítva vannak a hálózatokon keresztüli átvitel során. Ön beleegyezik abba, hogy kifejezetten írásbeli engedélyünk nélkül nem reprodukálja, másolja, eladja, viszont eladja vagy kihasználja a Szolgáltatás bármely részét, a Szolgáltatás használatát, a Szolgáltatáshoz való hozzáférést vagy a weboldalon található bármely kapcsolatot, amelyen keresztül a szolgáltatást nyújtjuk. A jelen megállapodásban használt címsorok csak a kényelem érdekében szerepelnek, és nem korlátozzák vagy más módon befolyásolják ezeket a feltételeket.

 

3. SZAKASZ - AZ INFORMÁCIÓK PONTOSSÁGA, TELJESSÉGE ÉS IDŐSZERÜSÉGE

 

Nem vállalunk felelősséget, ha az ezen a weboldalon elérhető információk nem pontosak, hiánytalanok vagy naprakészek. Az ezen a weboldalon található anyag kizárólag általános tájékoztatásul szolgál, és nem felhasználható arra, hogy pontosabb, teljesebb vagy időszerűbb információforrásokkal való egyeztetés nélkül döntéseket hozzon. Az ezen az oldalon található anyagokra hagyatkozás a saját felelőssége. Ez a webhely tartalmazhat bizonyos nem időszerű információkat. A nem időszerű információk szükségszerűen nem aktuálisak, és csak tájékoztató jellegűek. Fenntartjuk a jogot a weboldal tartalmának bármikor történő módosítására, de nincs kötelezettségünk a weboldalon található információk frissítésére. Ön beleegyezik abba, hogy webhelyünk változásainak ellenőrzése az Ön felelőssége.

 

 4. SZAKASZ - A SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRAK MÓDOSÍTÁSAI

 

Termékeink ára előzetes értesítés nélkül megváltozhat. Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor értesítés nélkül módosíthatjuk vagy megszüntethetjük a Szolgáltatást (vagy annak bármely részét vagy tartalmát). Nem felelünk Önnek vagy harmadik félnek a Szolgáltatás bármilyen módosításáért, árváltozásáért, felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért.

 

 

5. SZAKASZ - A TELJESÍTÉS ÉS A SZÁMLÁZÁS PONTOSSÁGA

Fenntartjuk a jogot, hogy visszautasítsunk minden megrendelést, Saját belátásunk szerint korlátozhatjuk vagy visszavonhatjuk személyenként, háztartásonként vagy megrendelésenként vásárolt mennyiségeket. Ezek a korlátozások magukban foglalhatják ugyanazon ügyfélszámlán vagy ugyanazon hitelkártya alatt megadott megrendeléseket és / vagy ugyanazon számlázási és / vagy szállítási címet használó megrendeléseket. Abban az esetben, ha megváltoztatjuk vagy megszakítjuk a megrendelést, megpróbáljuk értesíteni Önt a megrendelés időpontjában megadott e-mail és / vagy számlázási cím / telefonszám útján. Fenntartjuk a jogot, hogy korlátozzuk vagy letiltsuk azokat a megrendeléseket, amelyeket véleményünk szerint kereskedők, viszonteladók vagy disztribútorok tehetnek. Beleegyezik abba, hogy aktuális, teljes és pontos vásárlási és számlainformációkat szolgáltat az üzletünkben végzett összes vásárláshoz. Beleegyezik abba, hogy haladéktalanul frissíti számláját és egyéb adatait, beleértve az e-mail címét, a hitelkártya számát és a lejárat dátumát, hogy teljesíteni tudjuk tranzakciót és szükség esetén kapcsolatba lépjünk Önnel.

 
6. SZAKASZ - Választható eszközök

Lehet, hogy hozzáférést biztosítunk Önnek olyan harmadik féltől származó eszközökhöz, amelyeket nem felügyelünk, és nincs semmilyen vezérlési, illetve bemeneti információnk. Ön tudomásul veszi és beleegyezik abba, hogy hozzáférést biztosítunk az olyan eszközökhöz, amelyek bármilyen garancia, nyilatkozat vagy bármilyen feltétel nélkül, és bármilyen jóváhagyás nélkül állnak rendelkezésre. Nem vállalunk semmiféle felelősséget, amely az opcionális harmadik fél által használt eszközök használatából adódik, vagy azzal kapcsolatos. A webhelyen kínált opcionális eszközök bármilyen használata önmagában a saját felelősségére és a saját belátása szerint történik, bizonyosodjon meg róla, hogy ismeri és jóváhagyja azokat a feltételeket, eszközöket, amelyet az illetékes harmadik fél szolgáltató nyújt. A jövőben új szolgáltatásokat és / vagy funkciókat is kínálhatunk a weboldalon keresztül (ideértve az új eszközök és források kiadását). Az ilyen új funkciókra és / vagy szolgáltatásokra is a jelen Szolgáltatási feltételek vonatkoznak.

 
7. SZAKASZ - HARMADIK FELTÓL SZÁRMAZÓ LINKEK

A szolgáltatásunkon keresztül elérhető bizonyos tartalmak, termékek és szolgáltatások harmadik féltől származó anyagokat tartalmazhatnak. A webhely harmadik fél linkei a harmadik fél webhelyeire irányíthatják Önt, amelyek nincsenek kapcsolatban velünk. Nem vagyunk felelősek a tartalom vagy a pontosság megvizsgálásáért vagy kiértékeléséért, és nem vállalunk felelősséget semmilyen harmadik féltől származó anyagért vagy weboldalért, vagy harmadik személy bármely más anyagáért, termékekért vagy szolgáltatásért. Nem vállalunk felelősséget semmilyen kárért vagy károkért, amelyek az áruk, szolgáltatások, források, tartalom megvásárlásával vagy használatával, vagy bármilyen más tranzakcióval kapcsolódnak bármely harmadik fél webhelyéhez. Kérjük, figyelmesen olvassa át a harmadik fél politikáit és gyakorlatait, és mielőtt bármilyen tranzakciót megkezdene, győződjön meg róla, hogy megérti azokat. A harmadik fél termékeivel kapcsolatos panaszokat, igényeket, aggályokat vagy kérdéseket a harmadik fél felé kell irányítani.

 

8. SZAKASZ - SZEMÉLYES INFORMÁCIÓK

A személyes adatoknak az áruházban történő benyújtását az adatvédelmi irányelveink szabályozzák. Adatvédelmi irányelveink megtekintéséhez lásd fent.


9. SZAKASZ - HIBA, PONTATLANSÁG ÉS HIÁNYOSSÁGOK

Időnként webhelyünkön vagy a szolgáltatásban olyan információk találhatók, amelyek tipográfiai hibákat, pontatlanságokat vagy mulasztásokat tartalmaznak, amelyek a termékleíráshoz, az árazáshoz, a promóciókhoz, az ajánlatokhoz, a termék szállítási költségeihez, a szállítási időkhöz és a rendelkezésre álláshoz kapcsolódhatnak. Fenntartjuk a jogot a hibák, pontatlanságok vagy hiányosságok kijavítására, valamint az információk megváltoztatására vagy frissítésére, vagy a megrendelések visszavonására, ha a Szolgáltatásban vagy bármely kapcsolódó weboldalban szereplő információk bármikor, előzetes értesítés nélkül pontatlanok (beleértve a megrendelés benyújtását is). . Nem vállalunk semmiféle kötelezettséget a Szolgáltatásban vagy bármely kapcsolódó weboldalon található információk frissítésére, módosítására vagy tisztázására, ideértve korlátozás nélkül az árazási információkat is, kivéve, ha a törvény előírja. A Szolgáltatásban vagy a kapcsolódó webhelyeken nincs meghatározott frissítés vagy frissítési dátum, ez azt jelenti, hogy a Szolgáltatásban vagy a kapcsolódó webhelyeken található összes információ nem naprakész.


10. SZAKASZ – Felhasználás letiltása

A Szolgáltatási feltételekben meghatározott egyéb tilalmakon túl a webhely vagy annak tartalmának használata tilos: (a) bármilyen jogellenes célra; b) másokat felkérni bármilyen jogellenes cselekmény elvégzésére vagy az abban való részvételre; c) megsérti a nemzetközi, szövetségi, tartományi vagy állami rendeleteket, szabályokat, törvényeket vagy helyi rendeleteket; (d) szellemi tulajdonhoz fűződő jogaink vagy mások szellemi tulajdonhoz fűződő jogainak megsértése ; e) zaklatás, visszaélés, sértés, rágalmazás, rágalmazás, megrontás, megfélemlítés vagy nemi, szexuális irányultság, vallás, etnikai hovatartozás, életkor, nemzeti származás vagy fogyatékosság alapján történő megkülönböztetés; f) hamis vagy félrevezető információk benyújtása; (g) vírusok vagy bármilyen egyéb típusú rosszindulatú kód feltöltése vagy továbbítása, amelyet bármilyen módon használni lehet, vagy amely felhasználható a Szolgáltatás vagy bármely kapcsolódó weboldal, más webhelyek vagy az Internet funkcionalitására vagy műkö désére; h) mások személyes adatainak összegyűjtése vagy nyomon követése; i. spam, phish, pharm, ürügy, pók, feltérképezés vagy kaparás céljából; j) bármilyen obszcén vagy erkölcstelen célból; vagy (k) a Szolgáltatás vagy bármely kapcsolódó weboldal, más webhelyek vagy az Internet biztonsági funkcióinak megzavarása vagy megkerülése. Fenntartjuk a jogot a Szolgáltatás vagy bármely kapcsolódó weboldal használatának megszüntetésére a tiltott felhasználások bármelyikének megsértése miatt.
 
 
11. SZAKASZ - GARANCIA NYILATKOZAT; KORLÁTOLT FELELŐSSÉG

Nem garantáljuk, hogy szolgáltatásunk használata folyamatos, időszerű, biztonságos vagy hibamentes. Nem garantáljuk, hogy a szolgáltatásban feltüntetett adatok pontosak vagy megbízhatóak. Ön beleegyezik abba, hogy időről időre határozatlan időre eltávolíthatjuk a szolgáltatást, vagy bármikor törölhetjük a szolgáltatást, előzetes értesítés nélkül. Nyilvánvalóan egyetért azzal, hogy a szolgáltatás igénybevétele vagy nem igénybevétele az Ön kizárólagos felelőssége. A szolgáltatást, valamint a szolgáltatáson keresztül az Ön számára átadott összes termékiuet és szolgáltatást (kivéve, ha kifejezetten kijelentettük) a felhasználásukhoz „a rendelkezésre álló” és a „rendelkezésre álló” formában biztosítjuk, bármiféle kifejezett garancia vagy bármilyen feltétel nélkül. hallgatólagos, ideértve az összes hallgatólagos jótállást vagy a forgalmazhatóság feltételeit, a forgalmazható minőséget, az adott célra való alkalmasságot, a tartósságot, a címet és a jogsértés elmaradását. A 4Endurance doo semmilyen esetben sem felelős az igazgatóinkért, tisztviselőinkért, alkalmazottainkért, kapcsolt vállalkozásainkért, ügynökekért, vállalkozókért, gyakornokokért, beszállítókért, szolgáltatókért vagy licencadókért semmilyen felelősséget semmilyen sérülésért, veszteségért, kárért, vagy közvetlen, közvetett, véletlenszerű, büntető, különleges, vagy bármilyen következményes károk, ideértve - korlátozás nélkül - elveszített nyereséget, elveszített bevételt, megtakarított megtakarítást, adatvesztést, pótlási költségeket vagy bármilyen hasonló károkat, szerződés alapján, károkozás (beleértve a gondatlanságot), szigorú felelősségvállalást vagy más módon, a szolgáltatás bármelyikének vagy a szolgáltatás igénybevételével beszerzett termékeknek a használata, vagy a szolgáltatás vagy bármely termék használatához bármilyen módon kapcsolódó bármilyen egyéb igény, beleértve, de nem korlátozva az esetleges hibákat vagy hiányosságokat bármilyen tartalomban, vagy bármilyen veszteség vagy kár, amely a szolgáltatás vagy a szolgáltatáson keresztül elküldött, továbbított vagy egyéb módon elérhetővé tett szolgáltatás, vagy bármilyen tartalom (vagy termék) használatából származik, akkor is, ha felmerül a lehetősége. Mivel egyes államok vagy joghatóságok nem engedik meg a következményes vagy véletlen károkkal kapcsolatos felelősség kizárását vagy korlátozását, ezekben az államokban vagy joghatóságokban a felelősségünket a törvény által megengedett legnagyobb mértékben kell korlátozni.


12. SZAKASZ - KÁRTALANÍTÁS

Ön vállalja,hogy a 4Endurance d.o.o. és anyavállalataink, leányvállalataink, leányvállalataink, partnereinek, tisztviselőit, igazgatóit, ügynökeit, vállalkozóit, szolgáltatóit, alvállalkozóit, beszállítóit, gyakornokait és alkalmazottait, megvédi, kártalanítja és kármentességükről gondoskodik bármely követelés esetén, ideértve az ügyvédi díjakat is, minden olyan kereset esetén, amely abból fakad hogy egy harmadik fél megszegi a felhasználási feltételeket . A Szolgáltatási feltételek vagy azok által hivatkozásként beépített dokumentumok megsértése, vagy bármely törvény vagy harmadik fél jogsértése miatt vagy abból fakadóan történt
 
13. SZAKASZ - ELVÁLASZTHATÓSÁG

Abban az esetben, ha a jelen Szolgáltatási Feltételek bármelyikét jogellenesnek, érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak ítélik meg, ennek a rendelkezésnek mindazonáltal az alkalmazandó törvények által megengedett legteljesebb mértékben végrehajthatónak kell lennie, és az érvénytelen részt úgy kell tekinteni, hogy az elkülönül a jelen Általános Szerződési Feltételektől. amelynek többi rendelkezése továbbra is teljes érvényben kell, hogy maradjon
 
14. SZAKASZ - LEMONDÁS

A feleknek a felmondás időpontját megelőzően felmerült kötelezettségei és felelősségei a jelen megállapodás megszűnésével továbbra is minden szempontból fennállnak. Ezek a Szolgáltatási feltételek mindaddig érvényesek, amíg vagy Ön, vagy mi nem szüntetjük meg őket. A Szolgáltatási feltételeket bármikor felmondhatja, értesítve minket, hogy már nem kívánja használni a Szolgáltatásainkat, vagy ha megszünteti webhelyünk használatát. Ha véleményünk szerint elmulasztja, vagy gyanítjuk, hogy nem teljesítette a Szolgáltatási feltételek bármelyik feltételét vagy rendelkezését, akkor bármikor felmondhatjuk ezt a megállapodást, és Ön továbbra is felelősséggel tartozik az összes esedékes összegért. a megszűnés dátumával együtt; és / vagy ennek megfelelően megtagadhatjuk a Szolgáltatásainkhoz (vagy annak bármely részéhez) való hozzáférést.

 
15. SZAKASZ – TELJESSÉGI ZÁRADÉK

A jelen Szolgáltatási Feltételek bármely jogának vagy rendelkezésének gyakorlása vagy érvényesítése elmulasztása nem jelenti, hogy ezek a jogok vagy rendelkezések érvényüket vesztik. Ezek a Szolgáltatási feltételek, valamint az ezen a weboldalon vagy a Szolgáltatással kapcsolatban közzétett minden irányelvünk vagy üzemeltetési szabályok képezik a teljes megállapodást a felhasználók és közöttünk, és szabályozzák a Szolgáltatás használatát, helyettesítve minden korábbi vagy egyidejű megállapodást, kommunikációt és javaslatot. , szóbeli vagy írásbeli, a felhasználó és köztünk (ideértve, de nem korlátozva a Szolgáltatási feltételek korábbi verzióit). A Szolgáltatási Feltételek értelmezésének bármilyen kétértelműsége nem értelmezhető a szöveget készítő fél ellen.
 
16. SZAKASZ - KORLÁTOZÓ JOG
Ezeket a Szolgáltatási feltételeket és minden olyan külön megállapodást, amely alapján szolgáltatásokat nyújtunk Önnek, az EU Szlovénia államának törvényei szabályozzák és értelmezik.
 
17. SZAKASZ - A SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK VÁLTOZÁSAI
Ezen az oldalon bármikor áttekintheti a Szolgáltatási feltételek legfrissebb verzióját. Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint frissítsük, megváltoztassuk vagy lecseréljük a Szolgáltatási feltételek bármely részét frissítések és változtatások közzétételével weboldalunkon. Az Ön felelőssége, hogy rendszeresen ellenőrizze weboldalunkat a változásokkal kapcsolatban. A jelen Szolgáltatási Feltételek bármilyen módosításának közzététele után a weboldalunk vagy a Szolgáltatás folyamatos használata vagy elérése azt jelenti, hogy elfogadják ezeket a módosításokat.
 
18. SZAKASZ - KAPCSOLAT INFORMÁCIÓK
A Szolgáltatási feltételekkel kapcsolatos kérdéseket elküldheti az info@4endurance.eu címre.

 

 

Csatlakozz a 4Endurance klubhoz!

Iratkozz fel hírlevelünkre extra kevezményekért, és hogy elsőként értesülj akcióinkról és újdonságainkról.

Blog posts